FL-18  ซิทอัพคู่
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  145  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  155  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  145  cm.

ลำดับ

รายการ วัสดุ

ขนาด

1. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  50 mm.หนา 2.3  mm.
2. เหล็กฐาน เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  30 mm.หนา 2.3  mm.
3. เหล็กฐาน เหล็กกล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  15×45 mm.หนา 2.0  mm.

คุณสมบัติ

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง