FL-17  จักรยานบริหารขาและมือ
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  50  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  100  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  143  cm.

ลำดับ     

รายการ  วัสดุ       

ขนาด

1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  25 mm. หนา  2.0 mm.
2. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  60 mm. หนา  2.3 mm.
3. เบาะนั่ง พลาสติก ไม่น้อยกว่า  35 x 35 x 5  cm.
4. วงล้อ เหล็กแผ่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  26 mm.  หนา 0.9   mm. จำนวน 4 แผ่น
5. บันไดจักรยาน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  80 x 80 mm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง