FL-11 เครื่่องวิ่งออกกำลังกายขา
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  48  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  125  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  175  cm.

ลำดับ     

รายการ วัสดุ

ขนาด

1. ด้านจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 2.3  mm.
2. เสา เหล็กกล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 x 90 x 2.3  mm.
3. ที่วางเท้า พลาสติก ไม่น้อยกว่า  19+ x 44 x  7  cm.
4. ตัวฐาน เหล็กแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า  4  mm.
5. วงล้อ เหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 0.9  mm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง