FL-06  เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัวแบบคู่
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  125  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  205  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  115  cm.

ลำดับ

รายการ วัสดุ

ขนาด

1. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  80 mm.หนา 2.3  mm.
2. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 2.3  mm.
3. เหล็กเหวี่ยง เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  50 mm.หนา 2.3  mm.
4. ที่วางเท้า พลาสติก ไม่น้อยกว่า  33 x 55 x 7  cm.
5. เหล็กกลางเสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  130 mm.หนา 2.3  mm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง