FL-04 จักรยานปั่นออกกำลังแขน
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  40  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  110  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  170  cm.

ลำดับ รายการ วัสดุ

ขนาด

1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 2.3  mm.
2. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 2.3  mm.
3. เบาะนั่ง พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  35 x 35 x 5  cm.
4. วงล้อ เหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 0.9  mm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง