FL-01 เครื่องก้าวเหวี่ยงขา
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  120  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  200cm.  สูงไม่น้อยกว่า  125  cm.

ลำดับ

รายการ วัสดุ

ขนาด

1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40  mm.  หนา  2.3 mm.
2. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  80  mm.  หนา  2.3  mm.
3. ที่วางเท้า พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  19x 44 x7   cm.
4. เหล็กเหวี่ยง เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  50 mm.   หนา  2.3 mm.
5. ท่อเหล็กกลางเสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  130  mm.  หนา  2.5mm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง