C-13 เฮลิคอปเตอร์หรรษามหาสนุก
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 120 X 250 X 200

ขนาดชิ้นงาน  140x320x100

คุณลักษณะ  

  1. ใช้เหล็กโครงสร้างขนาด ɸ 1” หนา 2.mm ɸ ¾ หนา 1.8 mm.
  2. คุณสมบัติสี powder coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง