BL-33 อุปกรณ์ลูกรอกดึงแขน 3 ด้าน
  • ราคาพิเศษ

ขนาด : 80 x 80 x 200 ซม.
รายละเอียดโครงสร้าง
1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
2.) ชุดยึดรอก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
3.) ชุดรอก วัสดุเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 10 ซม.
4.) มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม.
5.) ปลอกมือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE
6.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต
7.) Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ข้อแนะนำการใช้
1. ใช้มือจับที่ที่จับปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง ยืนถ่างขาเล็กน้อยให้มั่นคง
2. ออกแรงดึงเชือกในลักษณะขึ้น-ลง สลับซ้าย-ขวา จะทำให้แขน-หัวไหล่ ได้รับการบริหารให้กล้ามเนื้อและข้อต่อกระชับขึ้น
3. ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์
-ข้อมือ-แขน-หัวไหล่ กระชับแข็งแรง
-ทำให้ปอดขยายตัวดีขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง