AS-24 เครื่องบาร์คู่
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 2นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด 2นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า  1.00 x 1.00 x 1.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

  • 12,000
  • ขนาด : 0.70 x 1.50 x 1.00 m.

โครงสร้างหลัก    เป็นเหล็กขนาด 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง     ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  2  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติ          สี2Kเคลือบเงาเหมาะสำหรับกลางแจ้ง

ขนาด 0.70 x 1.50 x 1.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน