AS-22 เครื่องยกน้ำหนักมือเดียว
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.30 x 0.30 x 2.00 m.

โครงสร้างหลัก    เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง     ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติ          สี2Kเคลือบเงาเหมาะสำหรับกลางแจ้ง

ขนาด 0.30 x 0.30 x 2.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง