AS-20 เครื่องบิดเอวสามทาง
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 1.20 x 1.20 x 1.20 m.

โครงสร้างหลัก    เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง     ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

แป้นเท้าเหยียบ  พลาสติก

คุณสมบัติ          สี2Kเคลือบเงาเหมาะสำหรับกลางแจ้ง

ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  3  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง