AS-16 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่คู่
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.40 x 0.60 x 1.35 m.

โครงสร้างหลัก : 
เป็นเหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง : 
ส่วนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาด 1.2 นิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติสี : 
เป็นสี2kเคลือบเงาเหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง

สามารถใช้งานได้ 2 ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง