AS-14 เครื่องบาร์คู่สองทาง
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 3นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  11/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า  0.50 x 1.60 x 1.40 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง