AS-06 เครื่องกรรเชียงบก
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.80 x 1.00 x 0.80 m.

โครงสร้างหลัก    เป็นเหล็กขนาด 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง     ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1   นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ที่นั่งและพนักพิง พลาสติก

คุณสมบัติ          สีเคลือบเงาเหมาะสำหรับกลางแจ้ง

ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.80 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง