AS-05 เครื่องเดินคู่
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.85 x 1.80 x 1.40 m.

โครงสร้างหลัก    เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง     ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1     นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

แป้นเท้าเหยียบ  พลาสติก

คุณสมบัติ          สี2Kเคลือบเงาเหมาะสำหรับกลางแจ้ง

ขนาด 0.85 x 1.80 x 1.40 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   2  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง