AS-04 เครื่องปั่นจักรยาน
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.50 x 0.60 x 1.20 m.

โครงสร้างหลัก    เป็นเหล็กขนาด 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง     ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  3/4  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ที่นั่งและพนักพิง พลาสติก

คุณสมบัติ          สี2Kเคลือบเงาเหมาะสำหรับกลางแจ้ง

ขนาด  0.50 x 0.60 x 1.20 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   1  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง