AS-01 เครื่องก้าวเหวี่ยงขา
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.40 x 1.00 x 1.20 m.

โครงสร้างหลัก   เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง      ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด 1  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

แป้นเท้าเหยียบ   พลาสติก

คุณสมบัติ             สี2Kเคลือบเงาเหมาะสำหรับกลางแจ้ง

ขนาด 0.40 x 1.00 x 1.20 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   1  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง