AL-19 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่คู่
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.40 x 0.60 x 1.50 m.

โครงสร้างหลัก         เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1   นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น)   อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา     

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.40 x 0.60 x 1.50 m.

น็อต                        สแตนเลส

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง