AL-15 เครื่องบริหารข้อมือหัวไหล่
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.40 x 0.70 x 2.00 m.

โครงสร้างหลัก        เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1   นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า  2 มม.

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                   0.40 x 0.70 x 2.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง