AL-12 เครื่องกรรเชียงบกคู่
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.80 x 2.00 x 1.00 m.

โครงสร้างหลัก        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 1/4    นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1     นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ที่นั่งและพนักพิง      ขนาด27x36x5cm พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา 

มือจับ                 วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

ฝาครอบเพลท          เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                       0.80 x 2.00 x 1.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   2  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง