AL-06 เครื่องบริหารแขน-ขา
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.50 x 0.50 x 1.00 m.

โครงสร้างหลัก         เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1    นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติสี           Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา   

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.50 x 0.50 x 1.00 m.

น็อต                       สแตนเลส

สามารถใช้พร้อมกันได้   1  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง