AL-04 เครื่องบริหารไหล่-หน้าอกคู่แบบดึง
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.60 x 1.60 x 2.00 m.

โครงสร้างหลัก         เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1     นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ที่นั่งและพนักพัง      ขนาด27x36x5cm พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา 

 มือจับ                 วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.60 x 1.60 x 2.00 m

น็อต                        สแตนเลส

สามารถใช้พร้อมกันได้   2  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง