AL-02 เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่
  • ราคาพิเศษ
  • ขนาด : 0.40 x 2.20 x 1.35 m.

โครงสร้างหลัก        เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 1/4   นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

แป้นเท้าเหยียบ       ขนาด 19x37x5 cm มีปุ่มกันลื่น 93 ปุ่ม พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา   

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.40 x 2.20 x 1.35 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   2  ท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง